ประกาศรับสมัคร

ประกาศ!! โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่ง(อินมีอุปถัมภ์)

เรื่อง การรับสมัครนักเรียนที่มีอายุถึงเกณฑ์การศึกษาเข้าเรียน ชั้นอนุบาล1(อายุ 3 ปี) ชั้นอนุบาล 2 และชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564 สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เบอร์โทรศัพท์ 065-9973141 และ 081-7242961 ในวันและเวลาราชการ

ชั้นอนุบาล 1 - 2 รับสมัครตั้งแต่วันนี้ - 5 เมษายน 2564 นี้ เท่านั้น

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 รับสมัครตั้งแต่วันนี้ - 10 เมษายน 2564 นี้ ค่ะ