รายละเอียดและวิธีการชำระเงิน มีดังนี้
  • ค่าสมัครเรียน 200 บาท (สองร้อยบาทถ้วน)
  • วิธีการชำระเงิน โดยโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร
  • แจ้งชำระเงิน หลังจากชำระเงิน ให้ผู้สมัครเข้ามาแจ้งโอนเงิน โดยกรอกรายละเอียดพร้อมอัพโหลดรูปภาพหลักฐานการชำระเงิน
    แจ้งชำระเงินคลิกที่นี่
  • ตรวจสอบสถานะการชำระเงิน หลังจากแจ้งชำระเงิน ตรวจสอบสถานะการชำระเงินได้ทางเว็บไซต์ หากไม่มีการเปลี่ยนแปลงภายใน 3 วัน ให้ติดต่อทางโรงเรียนเทพนารีต่อไป

รายละเอียดและวิธีการชำระเงิน

รายละเอียดการชำระเงิน

ธนาคาร เลขที่บัญชี ชื่อบัญชี ประเภท สาขา
กรุงไทย ออมทรัพย์
กรุงเทพ ออมทรัพย์