สารสนเทศบุคลากร

ระบบสารเทศเพื่อการบริหารงานโรงเรียน
สำหรับบุคลากร

View more

นักเรียน/ผู้ปกครอง

ระบบสารเทศ
สำหรับผู้ปกครองและนักเรียน

View more

รับสมัครนักเรียนใหม่ประจำปีการศึกษา 2564

เผยแพร่เมื่อวันที่ : 14 มี.ค. 2564
โดย : นางภัทรนิษฐ์ พระดวงงาม

ประกาศ!! โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่ง(อินมีอุปถัมภ์)

เรื่อง การรับสมัครนักเรียนที่มีอายุถึงเกณฑ์การศึกษาเข้าเรียน ชั้นอนุบาล1(อายุ 3 ปี) ชั้นอนุบาล 2 และชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564

สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เบอร์โทรศัพท์ 065-9973141 และ 081-7242961 ในวันและเวลาราชการ