สารสนเทศบุคลากร

ระบบสารเทศเพื่อการบริหารงานโรงเรียน
สำหรับบุคลากร

View more

นักเรียน/ผู้ปกครอง

ระบบสารเทศ
สำหรับผู้ปกครองและนักเรียน

View more

ตารางเรียนออนไลน์ในช่วงโควิด-19

เผยแพร่เมื่อวันที่ : 15 พ.ค. 2563
โดย : นางภัทรนิษฐ์ พระดวงงาม

ตารางเรียนออนไลน์ตามเว็บไซต์ DLTV สำหรับกาารจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ทางช่องทีวีดิจิตอล และทาง www.dltv.ac.th ตั้งแต่วันที่ 18 พฤษภาคม 2563 - 30 มิถุนายน 2563