สารสนเทศบุคลากร

ระบบสารเทศเพื่อการบริหารงานโรงเรียน
สำหรับบุคลากร

View more

นักเรียน/ผู้ปกครอง

ระบบสารเทศ
สำหรับผู้ปกครองและนักเรียน

View more

ที่ตั้งโรงเรียน

 

 

แผนที่ โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่ง (อินมีอุปถัมภ์)

เลขที่ 170 หมู่ 2 ต.ห้วยข้าวก่ำ อ.จุน จ.พะเยา 56150

โทร 093-2288745

pychun103@phayao2.go.th