สารสนเทศบุคลากร

ระบบสารเทศเพื่อการบริหารงานโรงเรียน
สำหรับบุคลากร

View more

นักเรียน/ผู้ปกครอง

ระบบสารเทศ
สำหรับผู้ปกครองและนักเรียน

View more

ที่ตั้งโรงเรียน

ชุมชนบ้านทุ่ง หมู่ 2 ตำบลห้วยข้าวก่ำ อำเภอจุน จังหวัดพะเยา 56150 

https://www.google.com/maps/place/%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%8A%E0%B8%B8%E0%B8%A1%E0%B8%8A%E0%B8%99%E0%B8%9A%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B8%E0%B9%88%E0%B8%87/@19.354446,100.129342,545m/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0x0:0x4ec07ea50acfdfb3!8m2!3d19.354332!4d100.129339?hl=th-TH

 

แผนที่ โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่ง (อินมีอุปถัมภ์)

เลขที่ หมู่ 2 หมู่ 2 ต.ห้วยข้าวก่ำ อ.จุน จ.พะเยา 56150

โทร 093-2288745

pychun103@phayao2.go.th